Mengenal 8 Golongan Penerima Zakat Mal

Mengenal 8 Golongan Penerima Zakat Mal

Salah satu dari rukun Islam adalah kewajiban dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat dan memiliki harta yang berkecukupan. Dalam Islam zakat telah terbagi sesuai dengan niat pengeluaran zakat itu sendiri. Yang pertama adalah zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk penyucian harta yang dipunya serta zakat…

selengkapnya